Fleet angel

Vælg rigtigt elspil. Nogle få tips til at vælge det rigtige produkt

Vælg rigtigt elspil. For at sikre rigtigt valg af træk- og løftespil (elektriske- og hydrauliske) samt brug heraf anbefaler vi, du tager tiden til at læse denne information:

Finder du ikke det rigtige træk- eller løftespil til dit formål eller anvender spillet forkert risikerer spillets livstid at forkortes med det resultat, at spillet slides op for hurtigt og bryder sammen.

Trækspil som anvendes under specielle forhold som f.eks. bjærgning, optrækning og 4×4/off road kræver et bedre udrustet produkt end et spil som anvendes mindre f.eks. til at trække en genstand op på en trailer eller bil.

Spil som er monterede på en ”4X4” kan spare meget besvær, og valg af model må overvejes nøje.
Spillet må være tilstrækkelig kraftig til at trække dit køretøj gennem forhindringer som rindende vand, hældninger i terræn, mudder, sne og sand.

Maksimalt wiretræk og klassificering af elspil:

Det maximale wiretræk er den kraft spillet kan levere i enkelt wire i første lag på tromlen.

Efterhånden som lag af wiren opbygge på spillets tromle øges den generelle trækhastighed, men trækkapaciteten aftager tilsvarende. Se de tekniske oplysninger for det specifikke trækspil.

Hvis man anvender en kasteblok (pulley) kan man i praksis næsten fordoble spillets trækkapacitet men samtidig halveres trækhastigheden.

Det er god skik og praksis at bruge en kasteblok (pulley) ved tunge træk, da dette mindsker antallet af amp som går gennem spillets motor, hvilket er medvirkende til at motoren bliver mindre varm.

Hvordan du beregner den nødvendige kapacitet for trækspillet:

Dit trækspil have en kapacitet på 1,5 x vægten som skal trækkes. Hvis du f.eks. ønsker et trækspil som skal trække en vægt på 2 tons skal trækspillet have en trækkraft på 3,5 tons eller mere.

Rigtig indtrækningsvinkel (Angel fleet):

Fleet angel

Rigtig indrulning af wire.
Korrekt wirevinkel (”fleet angle”) i forhold til tromlen er afgørende for rigtig placering af wiren, når denne køres ind, hvis man vil undgå “wirejam”.
Spillet skal placeres så vinklen mellem tromle og wire kommer så tæt på en 90° centreret vinkel som muligt.
Hvis ikke dette iagttages risikeres det, at wiren oprulles i tromlens ene side, hvilket resulterer i skade på trækspil eller wire.

Spillet placeres i længst mulig afstand fra objektet som skal trækkes, hvorved vinklen mindskes.

Erfaringer viser, at den bedste indrulning opnås ved indrulningsvinkler under 1.5° for plane tromler.
For at opnå en korrekt indrulngsvinkel anvendes et wirehjul (”sheave”) som sikrer at wiren køres ind i rigtig vinkel.
Dette hjul anbringes i en afstand fra tromlen på optimalt 19 x tromlens længde.

_____________________________________________________________

Du er nu klar til at finde dit spil i menuen ”Produkter”.

Held og lykke og husk, du er velkommen til at kontakte os hvis du har brug for hjælp til dine overvejelser. Vi hjælper gerne på bedste måde uden du skal føle dig forpligtiget.

Nyttige links:
Kundefotos
Kundereferencer